• #Bwyd

Ysgwydd Cig Oen â Dewis o ddau Iogwrt - Mint a Lemon neu Betys ac Afal

Be sydd yn gallu curo 'chydig o Gig Oen Cymreig? Un rysait sy'n galla creu amrywiaeth o brydau o burgers i kebabs a salad.


Cynhwysion

Cynhwysion Sych

- 4.5g o Hadau Cumin

- 4.5g o Hadau Coriander

- 4.5g o Bupur Du

- 4.5g o Baprica

- 1g o Turmeric

- 1g o Sinamon

- 1g o Garam Masala

- 1g o All Spice

- 4g o Ronynnau Garlleg

- 1.4g o Halen


Cynhwysion Gwlyb

- 2.9g o Bersli ffres wedi torri

- 8.5g o Fwstard Grawn Llawn

- 32g o Olew Olewydd

- 10.7g o Sudd Lemwn

- 500g o Ysgwydd Cig Oen


Iogwrt Di-Fraster Betys Coch ac Afal

- 65g Iogwrt Naturiol Di-Fraster

- 22.5g Afal, wedi gratio (neu tua ½ afal)

- 22.5g Betysen Goch, wedi gratio (neu tua 1 Betysen Fach)

- 6g o Sudd Lemwn

- 0.5g o Garam Masala

- Halen a Phupur


Iogwrt Di-Fraster Mint a Lemon

- 65g o Iogwrt Naturiol Di-Fraster

- 6g o Sudd Lemon

- 3g o Fint Ffres

- 0.5g o ronynnau Garlleg

- Halen a Phupur


Dull


1. Cymysga yr holl gynhwysion sych ar gyfer y marinad Morocaidd a malu'r cyfan yn fras, paid a creu powdr (ma' defnyddio peiriant blendio bwyd yn gallu bod yn ddefnyddiol).

2. Mewn powlen, ychwanega yr holl gynhwysion gwlyb at y cynhwysion sych, a'i gymysgu'n dda.

3. Rho'r cig mewn i fowlen addas ei faint a'i ychwanegu at y marinad. Sicrha fod y marinad wedi gorchuddio yr holl gig. Gad iddo sefyll am 'chydig oriau (yr hira fydd y cig yn cael ei adael y gorau fydd y blas - dylai awr neu ddwy fod yn ddigon).

4. Rho yr holl gynhwysion ar gyfer y Iogwrt Betys Coch ac Afal i fewn i fowlen a'i gymysgu'n dda.

5. Rhowch yr holl gynhwysion ar gyfer y Iogwrt Mint a Lemon i fewn i fowlen a'i gymysgu'n dda.

6. Wedi 'chydig oriau basio cynhesa'r popty i 190°C a rho'r cig ar grill, coginia y cig am o ddeutu 30 munud, neu hyd nes fod y cig wedi ei goginio'n drylwyr.

7. Gweina y cig unai gyda salad, fel pryd cychwynol neu ar sgiwars i gael kebabs.


#Bwyd #CigOen #CigOenCymreig #Dunbia #Sainsburys #Cynnyrch #Morocaidd #Rysait

18 views0 comments

Recent Posts

See All