• #Bwyd

Wyau Crib

Perffaith ar gyfer picnic


Wyau Crib

 • 1 Nionyn Coch

 • 6 Selsig

 • 1 llwy bach o Fwstard ‘Wholegrain’

 • 3 tafell o Fara (handi er mwyn defnyddio’r crystie)

 • 4 Wŷ mawr

 • 1 Wŷ bach

 • 3 llwy fwrdd o Olew

 1. Mewn sospan rho ddŵr oer a rho 5 o’r wyau i fewn. Arhosa nes bod y dŵr yn berwi wedyn amsera 5 munud.

 2. Torra y nionyn yn fan a’i roi mewn padell ffrio, a’i goginio nes ei fod yn feddal.

 3. Ar ôl i bum munud basio gwaga y dŵr berwedig or sospan a rho dŵr oer drost yr wyau.

 4. Mewn powlen ar wahan rho y nionyn a’r mwstard. Tynna y croen i ffwrdd o’r selsig er mwyn cael y cig yn unig. Cymysga popeth yn dda.

 5. Mewn ‘blender’ rho y tafelli o fara er mwyn ffurfio darnau bach o fara, a’i roi mewn powlen.

 6. Mewn powlen torra y wŷ sydd ar ôl ai gymysgu’n dda hefo fforcen.

 7. Ar ôl i ti dynnu y plisgyn i ffwrdd o’r wyau yn ofalus rho ychydig o’r gymysgedd selsig o’i gwmpas gan ffurfio pelen(gan sicrhau fod gennyt ddigon o gymysgedd i orchuddio pump wŷ).

 8. Wedi i ti orchuddio yr wyau rho fo i fewn yn yr wŷ amrwd a’i orchuddio’n dda, ond gna’n siwr nad oes gormod o wŷ amrwd arno. Wedyn syma yn dy flaen i roi y belen yn y bara mân.

 9. Rho y pum wy crib ar hambwrdd a’i roi yn y oergell am 20 munud.

 10. Cynhesa y popty i 190oC. Mewn padell twfn rho 3 llwy fwrdd o olew a rho y peli i fewn pan ma’r olew yn boeth. Ffria nes fod y crwst wedi crasu.

 11. Rho’r wyau crib yn y popty am 12 munud. Mwynha hefo ‘chydig o ‘chutney’.

#Bwyd #WythnosCenedlaetholPicnic #EdwardsofConwy #WelshLady #WyauCrib

6 views0 comments

Recent Posts

See All