• #Bwyd

Pysgodyn a Sglodion

Hen ffefryn wedi ei wneud yn iachus


Pysgodyn a Sglodion

 • 1 Taten Melys Mawr (neu dwy daten bach)

 • Olew

 • 2 llwy bwdin o Iogwrt Naturiol Llaeth y Llan

 • Gronnynau Garlleg

 • 1 clof o Arlleg

 • Sudd lemon

 • 1 llwy de o Deim (Thyme)

 • 2 ddarn o Benfras (Cod)

 • Digon o Bys i ddau

 • 1 llwy de o Fenyn

 1. Cynhesa y popty i 200oC. Torra y tatws i fewn i siap sglodion a’i roi mewn tin gyda olew, halen, pupur a gronnynau garlleg a’i roi yn y popty.

 2. Ar ôl i o ddeutu chwarter awr basio rho y pysgodyn, hefo ‘chydig o halen, pupur a gwasgiad o sudd lemon, mewn tin ar wahan a’i roi yn y popty.

 3. Mewn powlen cymysga y iogwrt, gronnynau garlleg, garlleg ffres (wedi ei dorri’n fan iawn, halen, pupur a teim. (Sicrha nad wyt ti’n rhoi gormod o arlleg drwy ei flasu wrth i ti fynd yn dy flaen).

 4. Berwa tegell a rho’r dŵr berwedig i fewn yn y sospan hefo’r pys. Wedi tua 6 munud basio tynna’r pys i ffwrdd o’r gwres a cael gwared o’r dŵr. Rho llwy de o fenyn i fewn yn y sospan a defnyddia stwnshwr tatws er mwyn malu y pys.

 5. Ar ôl i’r pysgodyn fod i fewn am 15 munud dylai bopeth fod yn barod i’w weini. Gweina y bwyd ar blat a mwynha dy bysgod a sglodion.

#Bwyd #LlaethYLlan #PysgodASglodion #Mwynha

3 views0 comments

Recent Posts

See All