• #Bwyd

Pitsa Cyflym

Yn barod mewn 15 munud - y Bwyd Brys perffaithPitsa Cyflym

Cynhwysion


- 2 wrap (tortilla)

- Piwrî Tomato

- Llysiau a Chig o’ch Dewis

Tip Nadoligaidd: I wneud y pitsa yn Nadoligaidd elli di ddefnyddio’r llysiau sbâr o’r cinio 'dolig. Elli di hyd yn oed ychwanegu saws llugaeron (cranberry) ar ôl i’r pitsa fod yn y popty.


Dull


1. Rho un tortilla ar ‘tray’. Rho ychydig o ddŵr ar y tortilla cyn rhoi'r ail tortilla ar i ben - dylai'r dŵr ymddwyn fel glud.

2. Cynhesa'r popty i 180oC.

3. Gwasgara piwrî tomato ar y tortilla.

4. Dewisa dy lysiau i roi ar ben y pitsa a’u coginio nes eu bod yn feddal - rho y llysiau ar y pitsa.

5. Gratia caws a’i ychwanegu at y pitsa.

6. Rho’r pitsa yn y popty am 5 munud - neu nes bod y caws wedi meddalu.

14 views0 comments

Recent Posts

See All