• #Bwyd

Myffins Mafon a Siocled Gwyn


Myffins Mafon a Siocled Gwyn (digon i wneud 12)

 • 300g Blawd Plaen

 • 2 llwy de o Bowdr Pobi

 • 150g Siwgr Caster

 • 1 Wy

 • 1 llwy de o ‘Extract’ Fanila

 • 225ml o Lefrith

 • 50g o Fenyn

 • Tua 100g o Fafon

 • Tua 200g o ddarnau o Siocled Gwyn

 1. Cynhesa y popty i 200oC, a rho y caseni myffin i fewn i din priodol.

 2. Torra y mafon yn eu hanner.

 3. Rho y blawd, siwgr a’r powdr pobi i fewn i fowlen gan ddefnyddio rhidyll.

 4. Todda y menyn men meicrodon am 30 eiliad.

 5. Mewn powlen arall cracia yr wy ac ychwanega lefrith, ‘extract’ Fanila a’r menyn wedi toddi.

 6. Ychwanega y gymysgedd gwlyb i fewn i’r gymysgedd sych.

 7. Ychwanega y mafon a’r darnau o siocled gwyn.

 8. Rho’r gymysgedd i fewn i’r caseni. Coginia am o ddeutu 30 munud nes eu bod wedi coginio drwyddo.

2 views0 comments

Recent Posts

See All