• #Bwyd

Madarch Garlleg a'r Dost

Sgynnai'm mush-room am fwy


Madarch ar Dost

 • 2 dafell o Fara

 • Llond llaw o Fadarch

 • 2 Wŷ

 • 35g o Gaws Garlleg

 • Tua 60ml o Lefrith

 • Ychydig o Fenyn er mwyn ffrio

 1. Torra y madarch yn ddarnau llai a’i roi mewn padell ffrio hefo ‘chydig o fenyn.

 2. Wedi i’r madarch goginio ychwanega y caws a’r llefrith (digon i wneud ychydig o saws) a’i adael i goginio.

 3. Mewn sospan ychwanega ddŵr berwedig, a’i roi ar y gwres. Cracia’r wyau i fewn i’r dŵr, a’u coginio am 2 funud.

 4. Tostia y bara.

 5. Gweina popeth a mwynha!

4 views0 comments

Recent Posts

See All