• #Bwyd

Linguine Pysgod Môr

Bwyd tramor yng nghymru

Linguine Bwyd Môr

(Digon ar gyfer 2)

 • 1/2 Nionyn Coch, wedi ei dorri’n fan

 • 1 tin o Domatos wedi’u torri

 • 1 clof o Arlleg

 • 70g o Chorizo

 • 2 llwy de o Basil ffres wedi ei dorri

 • 1 llwy bwdin o Siwgr Brown

 • 500g o Gregyn Gleision (Mussels) (yn barod i’w berwi mewn bag a saws garlleg)

 • 150g o Gorgimychiaid amrwd (Prawns)

 • 200g o Gocos, wedi eu coginio yn barod (opsiynol) (Cockles)

 • Digon o Spagetti ar gyfer dau

 1. Mewn padell ffrio, ffria y nionyn a’r garlleg. Ar ôl i’r nionyn feddalu ychwanega y chorizo.

 2. Mewn sospan hefo dŵr berwedig, ychwanega y cregyn gleision yn eu bag, a dilyn y cyfarwyddiadau coginio sydd ar y paced.

 3. Yn y padell ffrio ychwanega y gorgymychiaid os ydynt yn amrwd, nes eu bod wedi troi o liw llwyd i binc. Wedi i’r gorgimychiaid goginio ychwanega y tin o domatos, basil a’r siwgr brown. Paid a taflu tin y tomatos a ychwanega ddŵr poeth hyr at hanner ffordd, cyn ei ychwanegu at y saws.

 4. Berwa digon o sgabetti ar gyfer dau mewn sospan ar wahan.

 5. Ar ôl i’r cregyn gleision goginio ychwanega y cregyn, heb y saws, i fewn i’r saws tomato. Bob ychydig, ychwanega y saws o’r cregyn glesion, gan neud yn sir nad ydy’r saws yn mynd yn ormodol o denau. Ychwanega y cocos.

 6. Gweina popeth a mwynha!

#Bwyd #BwydMôr #Cocos #CregynGleision #Gorgimychiaid

7 views0 comments

Recent Posts

See All