• #Bwyd

Hash Tatws

Y pryd perffaith pan mai'n bach yn fuan ar gyfer cinio ond ti di codi rhu hwyr am frecwast...


Hash Tatws🥓🥔🍽🍳Cynhwysion

* Oel i ffrio

* 1 Nionyn bach

* 2 Clove o Garlleg

* 2 neu 3 darn o Facwn

* 1/2 ‘Sweet Potato’ mawr [wedi torri i giwbiau 2cm]

* 1 Taten mawr [wedi torri i giwbiau 2cm]

* 2 Wŷ

* Bach o Gaws di gratio

* Bach o Parley (os ti’n teimlo’n ffansi)

* Paprkia a halen a pupur


Dull

1. Cynhesu’r popty i 210oC neu 190oC fan.


2. Chydig o olew mewn padell ffrio sydd yn gallu mynd i fewn i’r popty (hefo handlen metal - os sgynno ti ddim un defnyddia padell arferol a wedyn ffrio y wyau arwahan). Ychwanega y nionyn a garlleg wedyn y bacwn am rw 5-10 munud. Cyn eu tynnu allan or badell a’u rhoi i un ochr.


3. Yn yr un badell ffria y ddau fath o datws am 15-20 munud tan bo nw wedi meddalu a mynd yn ‘crisp’. Wedyn ychwanegu y cymysgedd nionyn yn nôl i fewn i’r badell.


4. Ychwanega Paprika a halen a pupur. Gan ddefnyddio cefn llwy gwna dau bant yn y gymysgedd a cracio’r wyau i fewn i’r pantiau.


5. Rho y badell yn y popty am o ddeutu 5 munud tan mae’r gwyn wŷ wedi goginio. Ychwanega gaws o ddeutu 1 munud cyn ei dynnu allan.


6. Gwasgara parsley ar y top i weini.


Mwynha 😋


14 views0 comments

Recent Posts

See All