• #Bwyd

Ffordd Creigiog...

Rhein pethau yn well heb eu cyfieithu yn dydyn... Rocky Road ar gyfer y diwrnodau lle ti'n haeddu 'treat'!Rocky Road Cream Egg


- 10 Mini Cream Eggs (wedi torri yn hanner)

- 150g Bisgedi Rich Tea neu Digestive (wedi malu)

- 400g o Milk Chocolate

- 140g o Fenyn

- 3tbsp o Syrup Aur (Golden Syrup)

- 50g o Marshmallows

- 1 Paced o ‘Mini Eggs’


1. Torra y ‘Cream Eggs’ yn eu hanner.


2. Rho y bisgedi mewn bag plastic a wedyn mala y bisgedi hefo rholbren.


3. Mewn sospan rho y siocled, menyn a syrup a’i doddi dros dymheredd canolig.


4. Dyro o ddeutu 200ml o’r gymysgedd yn y sospan i un ochr.


5. Yn yr hanner arall cymysga fewn y bisgedi. Ychwanega y marshmallows a’r ‘Mini Eggs’.


6. Leinia tin rhostio hefo papur ’greasproof’ a rho’r gymysgedd yn y tin a’i wasgaru.


7. Tywallta gweddill y siocled ar dop y gymysgedd a wedyn gosoda y hanneri ‘cream eggs’ ar y top.


8. Rho y gymysgedd yn yr oergell am ‘chydig o oriau (neu tan dwyt ti’m yn gallu diodde aros dim mwy)


#Bwyd #FforddCreigiog #RockyRoad #CreamEgg

8 views0 comments

Recent Posts

See All