• #Bwyd

Empanadas Cennin a Chig Oen

Twist a’r glasur o Batagonia er mwyn dathlu Dydd Gwyl Dewi ledled y Byd - Empanadas Cennin a Cig Oen
Cynhwysion

 • 1 Cennin

 • 1 Nionyn

 • 500g o briwgig (mince) Cig Oen

 • 1 llwy de o Fwstard Wholegrain

 • Halen a Pupur

 • Ciwb Stoc Cig Eidion

 • Gronynau Grefi

 • 250g o Grwst Pwff

Dull

 1. Torra y nionyn a’i roi mewn padell ffrio ar dymheredd canolig.

 2. Wedi i’r nionyn goginio ychwanega y briwgig tan ei fod wedi coginio cyn ychwanegu y cennin wedi dorri.

 3. Ychwanega y mwstard, halen a pupur, ciwb stoc a’r gronnynau grefi i fewn i’r badell hefo ychydig o ddŵr, a’i adael ar y gwres am ‘chydig.

 4. Rholia allan y crŵst a’i dorri’r siap tisio, gan gofio torri dau hanner (un ar gyfer y top a’r llall ar gyfer y gwaelod).

 5. Llenwa un hanner y crwst hefo’r llenwad cyn rhoi’r caead ar ei ben gan ddefnyddio wŷ i’w selio.

 6. Lledaena wŷ dros’ dop yr empanada gan ddefnyddio brws (neu cefn llwy)

 7. Rho’r empanadas yn y popty am o ddeutu 20 mund neu nes eu bod nhw wedi brownio.

#Bwyd #DyddGwylDewi #Empanada

16 views0 comments

Recent Posts

See All