• #Bwyd

Cyw Iâr A Llysiau Rhôst

Awydd swper hawdd a blasus? Dyma’r boi- Swper Cyw Iâr a Llysiau Rhôst 🍗🥕🥔🍅🍴Cynhwysion

 • 1 darn o Gyw Iâr

 • 5 Taten bach

 • 1 Moronen

 • Hanner Pupur Coch

 • Ychydig o Chorizo

 • Hanner Nionyn Coch

 • Hanner tin o Domatos

 • Llwy bwdin o Siwgr

 • Rhosmari

 • Garlleg

Dull

 1. Torra y tatws yn eu hanner a seleisa’r moron cyn eu rhoi men tin hefo halen, pupur, rhosmari, garlleg a oel. Rho’r tin yn y popty ar dymheredd o 220oC.

 2. Ar ôl tua 20 munud ychwanega’r cyw iâr ar ben y llysiau yn ogystal a’r chorizo a’r ‘wedges’ o bupur a nionyn a’i roi yn ôl yn y popty am 15 munud ychwanegol.

 3. Wedi i’r llysiau goginio ychwanega y hanner tin o domatos a llwy bodin o siwgr a’i roi yn ol yn y popty am tua 5-10 munud.

 4. Mwynha!

#Bwyd #CywIar

22 views0 comments

Recent Posts

See All