• #Bwyd

Crempogau Americanaidd

MAI'N DDIWRNOD CREMPOOOOOG... unig adeg o'r flwyddyn lle ma'n dderbyniol i fwyta crempogau i frecwast, cino a swper felly cer yn wyllt!Crempog Americanaidd


Cynhwysion

- 135g/4¾oz o Flawd Plaen

- 1 llwy de o Bowdr Pobi (Baking Powder)

- ½ llwy de o Halen

- 2 llwy bwdin o Siwgr Caster

- 130ml/4½fl oz Llefrith

- 1 Wŷ mawr, wedi guro

- 2 tbsp o fenyn wedi doddi neu olive oil

- Ychwanegiadau i fynd hefo dy grempog


Dull


1. Cymysga yr holl gynhwysion mewn bowlen a’i gymysgu’n dda.


2. Rho y menyn mewn padell ffrio ar dymheredd canolig.


3. Ffria y gymysgedd a fflipia y crempog os ti’n teimlo’n ddewr!


4. Gwna’n siwr dy fod wedi paratoi unrhyw ychwanegiadau i fynd hefo dy grempog.


#Bwyd #DiwrnodCrempog #Pancos #Crempog #Pancake #Mwynha

7 views0 comments

Recent Posts

See All