• #Bwyd

Chilli Tri Ffa

Updated: Oct 11, 2018

Paid a gneud y chilli ‘ma os oes gynno ti gynllunie i fynd ar ddêt neu mynd allan... ond fel arall cer amdani 😋Chili Tri Ffa


Cynwysion (digon i 4 neu’n hawdd i rewi heb yr wŷ)

- Tin o Beans

- Tin o Kidney Beans

- Tin o Butter Beans

- Tin o Tomatos wedi eu torri

- Hanner pupur

- 1 Nionyn Coch

- Halen a Pupur

- 1 llwy de o Cumin

- 1 llwy de o Coriander

- 3 Wŷ

- Chydig o Gaws ar gyfer y top

- Nachos o unrhyw fath


Dull


1. Cynhesa y popty i 200oC. Mewn padell ffrio ffria nionyn i ddechrau wedyn ychwanega pupur tan eu bod wedi coginio.


2. Ychwanega y tri tin o ffa gwahanol i fewn i’r badell hefo’r tin tomato. Gad i’r gymysgedd ffrwtian ar dymheredd canolig ac ychwanega y sbeisys sydd eu hangen.


3. Pan yn barod torra yr wyau ar ben y gymysgedd a rho y badell yn y popty tan ma’r wyau wedi eu coginio. (Pan fydd yr wyau yn barod fydd yr wyau yn edrych yn wydrog [glazed]).


4. Tua munud cyn tynnu yr wyau allan o’r popty gwasgara ‘chydig o gaws ar y top.


5. Rho’r badell ar bwrdd i bawb gal rhannu a mwynhau 🍳😋🍅


Syniade gweini eraill fyse hefo reis neu bara naan hyd yn oed.


#Bwyd #Ffa #ChiliTriFfa

3 views0 comments

Recent Posts

See All