• #Bwyd

Chilli Con Carne

Sbeisia dy noson


Chilli Con Carne

 • 2 clof o Arlleg

 • 3 Nionyn

 • 1 Pupur Coch

 • 750g o Friwgig (Mince) Cig Eidion

 • 300g o Facwn

 • 2 din o Domatos

 • 2 din o Ffa Ffrengig (Kidney Beans)

 • 2 llwy bwdin o Biwrî Tomato

 • 1 llwy bwdin o Siwgr

 • Halen a Phupur

 • 2 giwb o stoc Cig Eidion

 • 2 llwy de o Gumin

 • 2 llwy de o Baprika

 • 2 llwy de o Bowdr Chilli

 • Digon o Reis ar gyfer 4 i 5 o bobl

Guacamole

 • 2 Afocado

 • 1 Tomato

 • Sudd 1 Leim

Ychwanegiadau

 • Nachos

 • Caws wedi gratio

 • Hufen wedi suro

DULL

 1. Torra’r garlleg a’r nionyn a’u rhoi mewn sosban fawr hefo ychydig o olew, a’i ffrio. Pan mae’r nionyn yn feddal ychwanega'r pupur.

 2. Ar ôl i’r llysiau feddalu ychwanega'r briwgig a’r bacwn a’i adael i ffrio nes bod y cig wedi brownio.

 3. Ychwanega'r tuniau tomato, ffa Ffrengig, piwrî, siwgr, stoc cig eidion, halen, pupur a’r sbeisys a sblash o ddŵr berwedig.

 4. Gad i’r chilli fudferwi am o ddeutu 20 munud.

 5. Tra ma’r chilli yn mudferwi dechra wneud y guacamole. Torra'r ddau afocado yn eu hanner a’u sgwpio allan. Stwnshia yr afocados yn fras mewn powlen hefo fforc.

 6. Torra'r tomato yn fan nes ei fod yn bwlp a’i ychwanegu at y stwnsh afocado, yn ogystal â sudd un leim.

 7. Berwa'r reis a’i adael i goginio am yr amser a nadir ar y paced.

 8. Gweina popeth hefo’r caws, hufen wedi suro a’r nachos a mwynha!

16 views0 comments

Recent Posts

See All