• #Bwyd

Cacennau cri

Ma' nhw'n deud na'r ffordd i galon dyn ydy drwy ei stumog... fell ma'r cacennau cri yma yn berffaith ar gyfer Santes Dwynwen neu Sant Ffolant. Elli di newid y rysait i'w wnud yn fwy arbennig drwy ychwanegu oren a siocled, mafon a siocled gwyn..... ma'r opsiynau yn ddi-ddiwedd!


Cacenne Cri

- 16oz o Flawd Codi (454g)

- 8oz o Farjarîn (227g)

- 6oz o Siwgr Caster (170g)

- 4oz o Gyrins (Raisins) (113g) - opsiynol

- Pinsied o Halen

- 2 Wy


Dull


1. Dyro y blawd, margarîn, siwgr a halen mewn powlen gymysgu. Rhwbia y gymysgedd rhwng dy fysedd er mwyn creu briwsion.

2. Ychwanega y cyrins (os wyt ti isio) ar wyau I few i’r gymysgedd a’i gyfuno.

3. Rhowlia allan y gymysgedd bob yn dipyn a defnyddia dorrwr o unrw siap wyt ti awydd.

4. Rho y cacennau cri men padell ffrio hefo bach o fenyn ar dymheredd isel.#Bwyd #SantesDwynwen #CacennauCri #Cariad #Calon
22 views0 comments

Recent Posts

See All