• #Bwyd

Cacennau Banana Duon a Caramel

Ddim bod angen esgus i gael cacen.. ond os oes gynno ti fanana's duon dyma’r ateb perffaith i ti

Cacennau Bach Banana a CaramelCynhwysion

 • 225g (8oz) o Flawd Plaen

 • 1 ¼ llwy de o Bowdr Pobi

 • ¼ llwy de o Soda Bicarbonate

 • 2 Banana Addfed (dechrau mynd yn ddu)

 • 115g (4oz) o Fenyn meddal neu Marjarin

 • 115g (4oz) o Siwgr Caster

 • ½ llwy de o ‘Vanilla Extract’

 • 2 Wŷ

 • ½ tin o Garamel

 • 115g (4oz) o Fenyn meddal, neu Marjarin

 • 115g (4oz) Siwgr Eisin

 • Llwy bwdin o Garamel

Dull

 1. Cynhesa y popty i 180oC ac estyna ‘tray’ sydd yn addas i goginio cacennau bach.

 2. Cymysga menyn a siwgr hefo’u gilydd mewn powlen.

 3. Mewn bowlen arwahan defnyddio fforcen i falu y ddau fanana.

 4. Ychwanega Vanilla Extract ac un o’r wyau i fewn i’r gymysgedd cyn ychwanegu ychydig o flawd a gweddill yr wŷ.

 5. Ychwanega y banana wedi ei falu i fewn i’r gymysgedd. Rhanna y gymysgedd i fewn i’r cwpeni cacennau (cupcake cases), o ddeutu dau lwy de swmpus ym mhob cwpan.

 6. Rho y cacennau yn y popty am o ddeutu 20 munud, neu hyd nes eu bod nhw yn frown ac wedi coginio drwyddynt.

 7. Ar ôl i’r cacennau oeri defnyddio syrinj i roi caramel yn nghanol y cacennau (neu defnyddio lwy bach i dynnu darn o’r spwng oddi yno a rhoi caramel yn y twll)

 8. Cymysga y menyn a’r eisin siwgr mewn powlen ag ychydig o’r caramel er mwyn creu eisin i fynd ar dop y cacennau.

 9. Rho’r eisin ar ben y cacennau - mwynha!

#Bwyd #CacennauBach #Teisen #Cacen #BananasDuon #Mwynha

4 views0 comments

Recent Posts

See All