• #Bwyd

Cacen 'Smores' mewn Mwg

Rysait Bwyd Brys- Barod mewn 10 munud


Cynhwysion


- 1 llwy fawr o Flawd Codi

- 2 llwy fawr o Bowdr Coco

- Pinsied o Halen

- 3 llwy fawr o Lefrith

- 1 llwy fawr o Oel

- 1 Bisged ‘Digestive’

- Ychydig o Marshamallows Bach

- 3-4 Marshmallow Gwyn Mawr (ar gyfer y top)

- 1/4 Bisged Digestive wedi malu’n fan (ar gyfer y top)


Dull


1. Mewn powlen cymysga'r blawd, powdr coco, halen.

2. Ychwanega'r llefrith, oel a’i gymysgu cyn ychwanegu'r fisged.

3. Rho'r gymysgedd mewn mwg a’i roi yn y microdon am 30-50 eiliad, dibynnol ar gryder dy ficrodon (dechra ar 30 eiliad cyn ychwanegu 10 eiliad bob tro yn raddol fel nad ydy’r gacen yn sych).

4. Ychwanega'r marshmallows bach i ganol y gacen a’i roi yn y microdon am 20 eiliad.

5. Os wyt ti isio rhoi'r marshmallows ar y top - todda'r marshmallows gwyn yn y microdon am 15 eiliad, ei gymysgu a’i roi ar ben y gacen y syth gan ddefnyddio llwy.

6. Mala'r 1/4 bisged a’i roi ar ben y gacen.

7. Mwynha!!

#Bwyd #CacenSmores #BwydBrys

14 views0 comments

Recent Posts

See All