• #Bwyd

Cacen Lemon a 'Blueberry'

Updated: Feb 13, 2018


Cacen syml sydd yn hawdd i'w wneud ac yn flasus i'w fwyta.

Cynhwysion

- 180g (6.5oz) o Farjarin

- 180g (6.5oz) o Siwgr Caster

- 180g (6.5oz) o Flawd Codi

- 1 llwy de o Bowdr Pobi (Baking Powder)

- 3 Wŷ

- 'Zest' 1 Lemon wedi ei gratis yn fân

- 80g o 'Blueberris' ffres


Ar gyfer y top

- 1 lwy weini o sydd Lemon

- 20g o Siwgr Caster

- 2 lwy weini o sudd Lemon

- 40g o Siwgr Man (Icing Sugar)


Dull


1. Ura y tin a’i leinio hefo papur gwrthsaim. Cynhesa y popty i 180oC.

2. Cymysga y margarine a’r siwgr hero’u gilydd.

3. Am yn ail hefo’r blawd ychwanega’r wyau a’u cymysgu’n dda.

4. Ychwanega’r zest ar baking powder a’u cymysgu’n dda.

5. Ychwanega 3/4 o’r blueberries a’u gwasgu i lawr i ryddhau’r sudd a’u hychwanegu i’r gymysgedd.

6. Gorchuddia’r hanner arall y blueberries hefo blawd a’u ychwanegu i’r gymysgedd.

7. Rho’r gymysgedd mewn ‘loaf tin’ a’i roi yn y popty am 40 munud.

8. Unwaith mae’r gacen wedi cogino gwna dyllau hefo fforcen neu sgiwar.

9. Cymysga 1 llwy fwrdd o sudd lemon a caster sugar a’i dolldi dros y gacen.

10. Ar ôl i’r gacen oeri cymysga 2 lwy fwrdd o sudd lemon hefo icing sugar a’i drizzlo dros dop y gacen. Mwynha!


#Bwyd #CacenLemonABlueberry #Cacen #Yum29 views0 comments

Recent Posts

See All