• #Bwyd

Cacen Caramel

Cym saib - Amser am baned a cacen


Cacen Caramel


Sbwng


- 5 Wy

- 283g o Flawd Codi

- 283g o Siwgr Meddal Brown

- 283g o Fenyn

- 2 llwy bwdin o Syryp Aur


Hufen Eisin


- 151g o Fenyn Di-Halen

- 76g o Garamel (Carnation)

- 454g o Siwgr Eisin

- Caramel ar gyfer effaith ‘drip’

- Rolos

  1. Cynhesa'r popty i 180oC ac ira dwy din 8” crwn.

  2. Cymysga'r menyn a’r siwgr yn dda nes ei fod yn hollol lyfn.

  3. Ychwanega'r blawd codi a’r wyau am yn ail, a’i gymysgu yn dda. Yn olaf ychwanega'r syryp.

  4. Rhanna'r gymysgedd yn hafal rhwng y ddwy din a’i roi yn y popty am o ddeutu 30 munud.

  5. Tra mae’r gacen yn oeri, cymysga'r menyn a’r caramel yn dda nes ei fod yn feddal, ychwanega'r eisin yn raddol, nes bod y gymysgedd yn feddal a heb lympiau.

  6. Gorchuddia'r gacen hefo’r hufen eisin gan ddefnyddio cyllell baled (neu gyllell arferol) sydd wedi ei roi mewn dŵr berwedig er mwyn cael ymyl llyfn.

  7. Cymysga'r caramel a’i roi mewn bag peipio. Peipia’r caramel ar y gaten, gan ei annog i fynd dros yr ochr i’w gael i ‘ddripio’.

  8. Peipia ychydig o’r hufen eisin sydd yn weddill ar dop y gacen, cyn ychwanegu'r Rolos.

#Bwyd #Mwynha #Caramel #Cacen

3 views0 comments

Recent Posts

See All