• #Bwyd

Brecwast Llawn Mewn Un Dysgl

Bore lliwgar, er bod hi'n bwrw tu allan馃寛馃導馃寛馃導馃寛馃導


Cynhwysion


- 6 Selsig

- 1 Nionyn Coch

- 1 Clof o Arlleg

- 鈥楥hydig o Fadarch

- 1 Tin o B卯ns

- 1 Tin o Domatos wedi Torri

- 2 Wy


Dull


1. Cynhesa'r popty i 200oc, a rho'r selsig i mewn i ddysgl a鈥檌 roi yn y popty.

2. Ar 么l i鈥檙 selsig ddechrau brownio, torra'r nionyn a鈥檙 garlleg yn fan a鈥檜 hychwanegu yn y ddysgl.

3. Pan mae鈥檙 nionyn yn feddal ychwanega鈥檙 madarch wedi鈥檜 torri a鈥檌 roi yn 么l yn y popty.

4. Ar 么l i鈥檙 cynhwysion i gyd gael eu coginio ychwanega din o domatos a b卯ns - cymysga'r holl beth a鈥檌 roi yn 么l yn y popty am bum munud.

5. Cracia ddau wy ar ben y brecwast llawn a鈥檌 roi yn 么l yn y popty nes bod yr holl wyn wy wedi coginio.

6. Gweina a mwynha!

#Bwyd #BrecwastLlawn #UnDysgl #FullEnglishBreakfast #Mwynha #BwydMyfyrwyr

10 views0 comments

Recent Posts

See All