• #Bwyd

Brechdan Avocado a wy wedi ffrio

Updated: Oct 14, 2018


Brechdan Avocado ac Wy wedi ffrio

  • 2 dafell o Fara

  • 1 Wŷ

  • 3 sleisen o Facwn

  • 1/2 Avocado

  • Chydig o Lets

  • Gronynnau Garlleg

  1. Gan ddefnyddio torrwr siap cylch gwna dwll yng nghanol un o’r tafelli o fara. Rho y dafell mewn padell ffrio hefo ‘chydig o oel. Cracia’r wŷ i ganol y twll yn y dafell o fara.

  2. Ochr arall y badell rho y bacwn a’i goginio fel wyt ti’n ei hoffi.

  3. Rho yr ail dafell o fara yn y tostiwr. Haena y bacwn, letys ac avocado (hefo ychydig o ronynnau garlleg ar ei dop) ar dop y tost.

  4. Pan ma’r wŷ wedi coginio drwyddo gosoda popeth at ei gilydd er mwyn creu brechdan.

#Bwyd #Brechdan #BrecwastPerffaith

5 views0 comments

Recent Posts

See All