Defnyddiwch yr opsiynau i edrych ar y ryseitiau yn ôl eu prydau neu yn ôl achlysur...

Ryseitiau

Cwcis Siocled

Glywoch chi rysait Cwcis Siocled ar raglen Crac y Wawr bore 'ma ar Express Radio? ☀️ Dyma’r ryseit i chi gael eu trio! Cwcis i fwynhau hefo paned o de a blanced (rysait hanner awr!) ❄️☕️🍪 Cynhwysion - 200g o Fenyn (wedi meddalu) - 300g o Siwgr Castr - 1 Wy - 275g o Flawd Codi - 75g o Flawd Coco - Ychydig o Lefrith (neu Laeth!) - Bar mawr o Siocled Brown (Milk) - Bar mawr o Siocled Gwyn Dull 1. Cynhesa’r popty i 200oC. 2. Cymysga'r menyn a’r siwgr yn dda. 3. Ychwanega’r wy a’

Brecwast Llawn Mewn Un Dysgl

Bore lliwgar, er bod hi'n bwrw tu allan🌈🌧🌈🌧🌈🌧 Cynhwysion - 6 Selsig - 1 Nionyn Coch - 1 Clof o Arlleg - ‘Chydig o Fadarch - 1 Tin o Bîns - 1 Tin o Domatos wedi Torri - 2 Wy Dull 1. Cynhesa'r popty i 200oc, a rho'r selsig i mewn i ddysgl a’i roi yn y popty. 2. Ar ôl i’r selsig ddechrau brownio, torra'r nionyn a’r garlleg yn fan a’u hychwanegu yn y ddysgl. 3. Pan mae’r nionyn yn feddal ychwanega’r madarch wedi’u torri a’i roi yn ôl yn y popty. 4. Ar ôl i’r cynhwysion i gy

Pysgodyn a Sglodion

Hen ffefryn wedi ei wneud yn iachus Pysgodyn a Sglodion 1 Taten Melys Mawr (neu dwy daten bach) Olew 2 llwy bwdin o Iogwrt Naturiol Llaeth y Llan Gronnynau Garlleg 1 clof o Arlleg Sudd lemon 1 llwy de o Deim (Thyme) 2 ddarn o Benfras (Cod) Digon o Bys i ddau 1 llwy de o Fenyn Cynhesa y popty i 200oC. Torra y tatws i fewn i siap sglodion a’i roi mewn tin gyda olew, halen, pupur a gronnynau garlleg a’i roi yn y popty. Ar ôl i o ddeutu chwarter awr basio rho y pysgodyn, hefo ‘ch

Cacen Caramel

Cym saib - Amser am baned a cacen Cacen Caramel Sbwng - 5 Wy - 283g o Flawd Codi - 283g o Siwgr Meddal Brown - 283g o Fenyn - 2 llwy bwdin o Syryp Aur Hufen Eisin - 151g o Fenyn Di-Halen - 76g o Garamel (Carnation) - 454g o Siwgr Eisin - Caramel ar gyfer effaith ‘drip’ - Rolos Cynhesa'r popty i 180oC ac ira dwy din 8” crwn. Cymysga'r menyn a’r siwgr yn dda nes ei fod yn hollol lyfn. Ychwanega'r blawd codi a’r wyau am yn ail, a’i gymysgu yn dda. Yn olaf ychwanega'r syryp. Rhan

Ramen Cyflym Cyw Iâr

Mentrwch i ddefnyddio chopsticks... Ramen Cyw Iâr Cyflym 4 cwpan o Ddŵr berwedig Stoc Cyw Iâr Ychydig o Goriander ffres 6-7 o Fadarch 2 Frest Cyw Iâr wedi ei goginio’n barod 1 clof o Arlleg (wedi ei dorri’n fân) 2-3 sleisen o Sinsir ffres (wedi ei dorri’n fân) 4 Nionyn y Gwanwyn (Spring Onion) Halen a Pupur 2 lwy bwdin o Saws Soy Ychydig o Chilli (maint, yn ôl eich dewis) 150-250g o Nwdls, sydd yn barod i fynd yn syth i’r Wok Mewn sosban rhowch y dŵr berwedig, coriander (wedi

Cyri Lentil, Mango A Tatws Melys

Sbeisia dy ddwrnod 🔥💥☄️ Cynhwysion 1 llwy bwdin o Oel 1 Nionyn, wedi torri’n fân 1 llwy de o Coriander 1 llwy de o Cumin 1 llwy de o Turmeric 1/2 llwy de o Cayenne Pepper 400g o ‘Butternut Squash’ wedi ei dorri i fewn i ddarnau 2cm Tin 400g o Tomatos wedi torri 1.2l o Stoc Cyw Iâr 1 llwy bwdin o Gatwad (chutney) Mango 300g o Lentils Coch Coriander Bara Naan Dull Mewn padell ffrio rho i fewn nionyn a’r garlleg a’i ffrio am tua 5 munud. Ychwanega y sbeisys a’r Butternut Squas

Cacennau Banana Duon a Caramel

Ddim bod angen esgus i gael cacen.. ond os oes gynno ti fanana's duon dyma’r ateb perffaith i ti Cacennau Bach Banana a Caramel Cynhwysion 225g (8oz) o Flawd Plaen 1 ¼ llwy de o Bowdr Pobi ¼ llwy de o Soda Bicarbonate 2 Banana Addfed (dechrau mynd yn ddu) 115g (4oz) o Fenyn meddal neu Marjarin 115g (4oz) o Siwgr Caster ½ llwy de o ‘Vanilla Extract’ 2 Wŷ ½ tin o Garamel 115g (4oz) o Fenyn meddal, neu Marjarin 115g (4oz) Siwgr Eisin Llwy bwdin o Garamel Dull Cynhesa y popty i 1

Troi a Ffrio.. Stir Fry

Awydd llysiau ar ôl penwythnos o kebabs? Troi a ffrio.. Stir Fry amdani! Stir Fry Eog Cynhwysion (Digon i 1) - 1 darn o Eog - 1 Nionyn y Gwanwyn.. (Spring Onion) - Llysiau Cymysg - Paced o saws Hoisin - Digon o Nŵdls ar gyfer un Dull 1. Rho’r Eog a’r nionyn y gwanwyn mewn parsel wedi ei greu o foil a’i roi yn y popty am 20 munud ar 200oC. 2. Ar ôl i’r 15 munud cynta basio ffria y llysiau cymysg mewn padell cyn ychwanegu yr eog. 3. Dilyna gyfarwyddiadau ar y paced nŵdls er mwy

Crempogau Americanaidd

MAI'N DDIWRNOD CREMPOOOOOG... unig adeg o'r flwyddyn lle ma'n dderbyniol i fwyta crempogau i frecwast, cino a swper felly cer yn wyllt! Crempog Americanaidd Cynhwysion - 135g/4¾oz o Flawd Plaen - 1 llwy de o Bowdr Pobi (Baking Powder) - ½ llwy de o Halen - 2 llwy bwdin o Siwgr Caster - 130ml/4½fl oz Llefrith - 1 Wŷ mawr, wedi guro - 2 tbsp o fenyn wedi doddi neu olive oil - Ychwanegiadau i fynd hefo dy grempog Dull 1. Cymysga yr holl gynhwysion mewn bowlen a’i gymysgu’n dda.