Defnyddiwch yr opsiynau i edrych ar y ryseitiau yn ôl eu prydau neu yn ôl achlysur...

Ryseitiau

Cacen Caramel

Cym saib - Amser am baned a cacen Cacen Caramel Sbwng - 5 Wy - 283g o Flawd Codi - 283g o Siwgr Meddal Brown - 283g o Fenyn - 2 llwy bwdin o Syryp Aur Hufen Eisin - 151g o Fenyn Di-Halen - 76g o Garamel (Carnation) - 454g o Siwgr Eisin - Caramel ar gyfer effaith ‘drip’ - Rolos Cynhesa'r popty i 180oC ac ira dwy din 8” crwn. Cymysga'r menyn a’r siwgr yn dda nes ei fod yn hollol lyfn. Ychwanega'r blawd codi a’r wyau am yn ail, a’i gymysgu yn dda. Yn olaf ychwanega'r syryp. Rhan