Defnyddiwch yr opsiynau i edrych ar y ryseitiau yn ôl eu prydau neu yn ôl achlysur...

Ryseitiau

Cacennau cri

Ma' nhw'n deud na'r ffordd i galon dyn ydy drwy ei stumog... fell ma'r cacennau cri yma yn berffaith ar gyfer Santes Dwynwen neu Sant Ffolant. Elli di newid y rysait i'w wnud yn fwy arbennig drwy ychwanegu oren a siocled, mafon a siocled gwyn..... ma'r opsiynau yn ddi-ddiwedd! Cacenne Cri - 16oz o Flawd Codi (454g) - 8oz o Farjarîn (227g) - 6oz o Siwgr Caster (170g) - 4oz o Gyrins (Raisins) (113g) - opsiynol - Pinsied o Halen - 2 Wy Dull 1. Dyro y blawd, margarîn, siwgr a hal