Defnyddiwch yr opsiynau i edrych ar y ryseitiau yn ôl eu prydau neu yn ôl achlysur...

Ryseitiau

Crempogau Americanaidd

MAI'N DDIWRNOD CREMPOOOOOG... unig adeg o'r flwyddyn lle ma'n dderbyniol i fwyta crempogau i frecwast, cino a swper felly cer yn wyllt! Crempog Americanaidd Cynhwysion - 135g/4¾oz o Flawd Plaen - 1 llwy de o Bowdr Pobi (Baking Powder) - ½ llwy de o Halen - 2 llwy bwdin o Siwgr Caster - 130ml/4½fl oz Llefrith - 1 Wŷ mawr, wedi guro - 2 tbsp o fenyn wedi doddi neu olive oil - Ychwanegiadau i fynd hefo dy grempog Dull 1. Cymysga yr holl gynhwysion mewn bowlen a’i gymysgu’n dda.

Pei Cyw IâR a Cennin

Bwyd cartref blasus! Pei Cyw Iâr a Cennin Cynhwysion (digon i bedwar) - 3 brest Cyw Iâr - 2 Gennin - Chydig o Fenyn - Hanner paced o Fadarch (mushrooms) - Llwy de o Fwstard - 2 lwy bwdin o Flawd Plaen - 600ml o Lefrith - 300g o Gaws - Puff Pastry wedi ei wneud yn barod (digon mawr i orchuddio y tin) Dull 1. Cynhesa y popty i 200oC. 2. Mewn padell, ffria y cyw iâr mewn padell ffrio a’i roi i un ochr ar ôl iddo frownio. 3. Ffria y cennin hefo ‘chydig o fenyn a halen a pupur a’i

Eog ddim Euog...

Ma'n bwysig cal omega 3 dydy... be ffordd well na Eog (Salmon) hefo llysiau rhôst a pesto. Cynhwysion (digon ar gyfer 1) - 5 Taten Bach - 3 ‘clove’ o Arlleg - ‘Chydig o Fenyn - 1/2 Pupur - 1 Lemon - 1/2 Nionyn Coch - Tua 4 Tomato Bach - 1 Darn o Eog (Salmon) - ‘Chydig o Pesto Gwyrdd Dull 1. Gwna barsel allan o ffoil a rho y tatws, 1 ‘clove’ o arlleg a ‘chydig o fenyn i fewn iddo. Rho’r parsel mewn tin rhostio a’i roi yn y popty ar dymheredd o 200oC a gosoda amserydd am 20 mun

Burger Cig Eidion

Y burger fwya EPIC fuodd erioed... os dwi'n deud yn hun! Cynhwysion (Digon ar gyfer 2) - 1 Nionyn Coch - 1 ‘clove’ o Arlleg - Halen a Papur - 400g o ‘mince’ Cig Eidion - 1 Wŷ - 1 llwy de o Fwstard ‘Wholegrain’ - 160g o Flawd Codi - 100ml o Ddŵr - ‘Chydig o Rosmari - 1 Taten Mawr - 1 Taten Melys (Sweet Potato) bach - ‘Chydig o Paprika - Nionyn, Letys, Tomato a Coleslaw Dull 1. Torra y daten a’r daten felys yn siap sglodion a’u rhoi mewn tin rhostio hefo halen, pupur, oel a pap

Ffordd Creigiog...

Rhein pethau yn well heb eu cyfieithu yn dydyn... Rocky Road ar gyfer y diwrnodau lle ti'n haeddu 'treat'! Rocky Road Cream Egg - 10 Mini Cream Eggs (wedi torri yn hanner) - 150g Bisgedi Rich Tea neu Digestive (wedi malu) - 400g o Milk Chocolate - 140g o Fenyn - 3tbsp o Syrup Aur (Golden Syrup) - 50g o Marshmallows - 1 Paced o ‘Mini Eggs’ 1. Torra y ‘Cream Eggs’ yn eu hanner. 2. Rho y bisgedi mewn bag plastic a wedyn mala y bisgedi hefo rholbren. 3. Mewn sospan rho y siocled,

Avacado Ar Dost

Brecwast ydy pryd pwysicaf y dydd wedi'r cyfan... Avacado, Kale a Wŷ ar Dôst Cynhwysion - Un tafell o fara - 1/2 Avacado - Gronynau Garlleg - Halen a pupur - 3 ‘Asparagus’ - Chydig o Kale - Chydig o Broccoli - 1 Wŷ - Paprika 1. Rho’r ‘Asparagus’ a Kale mewn padell ffrio ar dymheredd canolig. 2. Torra yr avacado yn hanner a’i stwnsio gan ychwanegu garlleg a ‘chydig o halen a pupur. 3. Rho ddŵr berwedig mewn sosbon a cracio’r ŵy i fewn (Gosod amserydd am tua 2 funud). Ar yr un

Cacennau cri

Ma' nhw'n deud na'r ffordd i galon dyn ydy drwy ei stumog... fell ma'r cacennau cri yma yn berffaith ar gyfer Santes Dwynwen neu Sant Ffolant. Elli di newid y rysait i'w wnud yn fwy arbennig drwy ychwanegu oren a siocled, mafon a siocled gwyn..... ma'r opsiynau yn ddi-ddiwedd! Cacenne Cri - 16oz o Flawd Codi (454g) - 8oz o Farjarîn (227g) - 6oz o Siwgr Caster (170g) - 4oz o Gyrins (Raisins) (113g) - opsiynol - Pinsied o Halen - 2 Wy Dull 1. Dyro y blawd, margarîn, siwgr a hal

Cacen Lemon a 'Blueberry'

Cacen syml sydd yn hawdd i'w wneud ac yn flasus i'w fwyta. Cynhwysion - 180g (6.5oz) o Farjarin - 180g (6.5oz) o Siwgr Caster - 180g (6.5oz) o Flawd Codi - 1 llwy de o Bowdr Pobi (Baking Powder) - 3 Wŷ - 'Zest' 1 Lemon wedi ei gratis yn fân - 80g o 'Blueberris' ffres Ar gyfer y top - 1 lwy weini o sydd Lemon - 20g o Siwgr Caster - 2 lwy weini o sudd Lemon - 40g o Siwgr Man (Icing Sugar) Dull 1. Ura y tin a’i leinio hefo papur gwrthsaim. Cynhesa y popty i 180oC. 2. Cymysga y m