Defnyddiwch yr opsiynau i edrych ar y ryseitiau yn ôl eu prydau neu yn ôl achlysur...

Ryseitiau

Ysgwydd Cig Oen â Dewis o ddau Iogwrt - Mint a Lemon neu Betys ac Afal

Be sydd yn gallu curo 'chydig o Gig Oen Cymreig? Un rysait sy'n galla creu amrywiaeth o brydau o burgers i kebabs a salad. Cynhwysion Cynhwysion Sych - 4.5g o Hadau Cumin - 4.5g o Hadau Coriander - 4.5g o Bupur Du - 4.5g o Baprica - 1g o Turmeric - 1g o Sinamon - 1g o Garam Masala - 1g o All Spice - 4g o Ronynnau Garlleg - 1.4g o Halen Cynhwysion Gwlyb - 2.9g o Bersli ffres wedi torri - 8.5g o Fwstard Grawn Llawn - 32g o Olew Olewydd - 10.7g o Sudd Lemwn - 500g

Cacen 'Smores' mewn Mwg

Rysait Bwyd Brys- Barod mewn 10 munud Cynhwysion - 1 llwy fawr o Flawd Codi - 2 llwy fawr o Bowdr Coco - Pinsied o Halen - 3 llwy fawr o Lefrith - 1 llwy fawr o Oel - 1 Bisged ‘Digestive’ - Ychydig o Marshamallows Bach - 3-4 Marshmallow Gwyn Mawr (ar gyfer y top) - 1/4 Bisged Digestive wedi malu’n fan (ar gyfer y top) Dull 1. Mewn powlen cymysga'r blawd, powdr coco, halen. 2. Ychwanega'r llefrith, oel a’i gymysgu cyn ychwanegu'r fisged. 3. Rho'r gymysgedd mewn mwg a’i roi yn

Cwcis Siocled

Glywoch chi rysait Cwcis Siocled ar raglen Crac y Wawr bore 'ma ar Express Radio? ☀️ Dyma’r ryseit i chi gael eu trio! Cwcis i fwynhau hefo paned o de a blanced (rysait hanner awr!) ❄️☕️🍪 Cynhwysion - 200g o Fenyn (wedi meddalu) - 300g o Siwgr Castr - 1 Wy - 275g o Flawd Codi - 75g o Flawd Coco - Ychydig o Lefrith (neu Laeth!) - Bar mawr o Siocled Brown (Milk) - Bar mawr o Siocled Gwyn Dull 1. Cynhesa’r popty i 200oC. 2. Cymysga'r menyn a’r siwgr yn dda. 3. Ychwanega’r wy a’

Brecwast Llawn Mewn Un Dysgl

Bore lliwgar, er bod hi'n bwrw tu allan🌈🌧🌈🌧🌈🌧 Cynhwysion - 6 Selsig - 1 Nionyn Coch - 1 Clof o Arlleg - ‘Chydig o Fadarch - 1 Tin o Bîns - 1 Tin o Domatos wedi Torri - 2 Wy Dull 1. Cynhesa'r popty i 200oc, a rho'r selsig i mewn i ddysgl a’i roi yn y popty. 2. Ar ôl i’r selsig ddechrau brownio, torra'r nionyn a’r garlleg yn fan a’u hychwanegu yn y ddysgl. 3. Pan mae’r nionyn yn feddal ychwanega’r madarch wedi’u torri a’i roi yn ôl yn y popty. 4. Ar ôl i’r cynhwysion i gy

Brechdan Avocado a wy wedi ffrio

Brechdan Avocado ac Wy wedi ffrio 2 dafell o Fara 1 Wŷ 3 sleisen o Facwn 1/2 Avocado Chydig o Lets Gronynnau Garlleg Gan ddefnyddio torrwr siap cylch gwna dwll yng nghanol un o’r tafelli o fara. Rho y dafell mewn padell ffrio hefo ‘chydig o oel. Cracia’r wŷ i ganol y twll yn y dafell o fara. Ochr arall y badell rho y bacwn a’i goginio fel wyt ti’n ei hoffi. Rho yr ail dafell o fara yn y tostiwr. Haena y bacwn, letys ac avocado (hefo ychydig o ronynnau garlleg ar ei dop) ar do

Ysgytlaeth Siocled

Trît hawdd a blasus Ysgytlaeth Siocled 30g o Bowdr Siocled Poeth 2 lwy bwdin o Hufen 2 lwy fwrdd o Saws Siocled 200ml peint o Lefrith Ychydig o Oreos Hufen Chwistrell Rhowch yr holl gynywysion mewn cymysgydd (blender) nes ei fod yn llyfn. Rho ychydig o hufen a mefus ar y top a mwynha! #Bwyd #YsgytlaethSiocled #Mefus #DiwrnodRhyngwladolLlefrith

Wyau Crib

Perffaith ar gyfer picnic Wyau Crib 1 Nionyn Coch 6 Selsig 1 llwy bach o Fwstard ‘Wholegrain’ 3 tafell o Fara (handi er mwyn defnyddio’r crystie) 4 Wŷ mawr 1 Wŷ bach 3 llwy fwrdd o Olew Mewn sospan rho ddŵr oer a rho 5 o’r wyau i fewn. Arhosa nes bod y dŵr yn berwi wedyn amsera 5 munud. Torra y nionyn yn fan a’i roi mewn padell ffrio, a’i goginio nes ei fod yn feddal. Ar ôl i bum munud basio gwaga y dŵr berwedig or sospan a rho dŵr oer drost yr wyau. Mewn powlen ar wahan rho

Linguine Pysgod Môr

Bwyd tramor yng nghymru Linguine Bwyd Môr (Digon ar gyfer 2) 1/2 Nionyn Coch, wedi ei dorri’n fan 1 tin o Domatos wedi’u torri 1 clof o Arlleg 70g o Chorizo 2 llwy de o Basil ffres wedi ei dorri 1 llwy bwdin o Siwgr Brown 500g o Gregyn Gleision (Mussels) (yn barod i’w berwi mewn bag a saws garlleg) 150g o Gorgimychiaid amrwd (Prawns) 200g o Gocos, wedi eu coginio yn barod (opsiynol) (Cockles) Digon o Spagetti ar gyfer dau Mewn padell ffrio, ffria y nionyn a’r garlleg. Ar ôl i

Pysgodyn a Sglodion

Hen ffefryn wedi ei wneud yn iachus Pysgodyn a Sglodion 1 Taten Melys Mawr (neu dwy daten bach) Olew 2 llwy bwdin o Iogwrt Naturiol Llaeth y Llan Gronnynau Garlleg 1 clof o Arlleg Sudd lemon 1 llwy de o Deim (Thyme) 2 ddarn o Benfras (Cod) Digon o Bys i ddau 1 llwy de o Fenyn Cynhesa y popty i 200oC. Torra y tatws i fewn i siap sglodion a’i roi mewn tin gyda olew, halen, pupur a gronnynau garlleg a’i roi yn y popty. Ar ôl i o ddeutu chwarter awr basio rho y pysgodyn, hefo ‘ch

Cacen Caramel

Cym saib - Amser am baned a cacen Cacen Caramel Sbwng - 5 Wy - 283g o Flawd Codi - 283g o Siwgr Meddal Brown - 283g o Fenyn - 2 llwy bwdin o Syryp Aur Hufen Eisin - 151g o Fenyn Di-Halen - 76g o Garamel (Carnation) - 454g o Siwgr Eisin - Caramel ar gyfer effaith ‘drip’ - Rolos Cynhesa'r popty i 180oC ac ira dwy din 8” crwn. Cymysga'r menyn a’r siwgr yn dda nes ei fod yn hollol lyfn. Ychwanega'r blawd codi a’r wyau am yn ail, a’i gymysgu yn dda. Yn olaf ychwanega'r syryp. Rhan

Hwmws Coch

Hwmws cartref coch Hwmws Cartref Coch 1 Pupur Coch 1 Nionyn Coch 2 ewin o Arlleg 1 tin (400g) o ‘Chickpeas” 1 llwy de o Gumin 1 llwy de o Babrika Sudd 1/2 Lemwn Ychydig o Ddŵr os yay’r gymysgedd yn drwchus Ychydig o Chilli (os wyt ti’n gallu dioddef y poethder) Dull Cynhesa’r popty i 200oC a torra’r pupur a’r garlleg i ddarnau maint canolig. Rho ychydig o olew neu drosto a’i roi yn y popty. Mewn cymysgydd (blender) rho yr holl gynhwysion. Os ydy’r gymysgedd ychydig yn drwchus

Ramen Cyflym Cyw Iâr

Mentrwch i ddefnyddio chopsticks... Ramen Cyw Iâr Cyflym 4 cwpan o Ddŵr berwedig Stoc Cyw Iâr Ychydig o Goriander ffres 6-7 o Fadarch 2 Frest Cyw Iâr wedi ei goginio’n barod 1 clof o Arlleg (wedi ei dorri’n fân) 2-3 sleisen o Sinsir ffres (wedi ei dorri’n fân) 4 Nionyn y Gwanwyn (Spring Onion) Halen a Pupur 2 lwy bwdin o Saws Soy Ychydig o Chilli (maint, yn ôl eich dewis) 150-250g o Nwdls, sydd yn barod i fynd yn syth i’r Wok Mewn sosban rhowch y dŵr berwedig, coriander (wedi

Empanadas Cennin a Chig Oen

Twist a’r glasur o Batagonia er mwyn dathlu Dydd Gwyl Dewi ledled y Byd - Empanadas Cennin a Cig Oen Cynhwysion 1 Cennin 1 Nionyn 500g o briwgig (mince) Cig Oen 1 llwy de o Fwstard Wholegrain Halen a Pupur Ciwb Stoc Cig Eidion Gronynau Grefi 250g o Grwst Pwff Dull Torra y nionyn a’i roi mewn padell ffrio ar dymheredd canolig. Wedi i’r nionyn goginio ychwanega y briwgig tan ei fod wedi coginio cyn ychwanegu y cennin wedi dorri. Ychwanega y mwstard, halen a pupur, ciwb stoc a’r

Eog- Cinio Cyflym

Cinio ysgafn i fwynhau yn yr haul ☀️🐟🌱 Cynhwysion (Digon ar gyfer 2) 2 ddarn o Eog 🐟 1 Courgette 1 Nionyn Coch 2 lond llaw o Sbigoglys Ychydig i Balsamig Olew olewydd Dull Torra y nionyn i fewn i sdribedi a’i roi mewn padell ffrio hefo olew ar dymheredd isel. Gan ddefnyddio piliwr llysiau gwna sdribedi o courgette gan dynnu ar hyd y courgette. Rho y courgette yn yr un badell a’r nionyn ar dymheredd isel hefo ‘chydig o arlleg arno. Pan maen’t wedi coginio tynna nw allan o’r

Cyri Lentil, Mango A Tatws Melys

Sbeisia dy ddwrnod 🔥💥☄️ Cynhwysion 1 llwy bwdin o Oel 1 Nionyn, wedi torri’n fân 1 llwy de o Coriander 1 llwy de o Cumin 1 llwy de o Turmeric 1/2 llwy de o Cayenne Pepper 400g o ‘Butternut Squash’ wedi ei dorri i fewn i ddarnau 2cm Tin 400g o Tomatos wedi torri 1.2l o Stoc Cyw Iâr 1 llwy bwdin o Gatwad (chutney) Mango 300g o Lentils Coch Coriander Bara Naan Dull Mewn padell ffrio rho i fewn nionyn a’r garlleg a’i ffrio am tua 5 munud. Ychwanega y sbeisys a’r Butternut Squas

Cacennau Banana Duon a Caramel

Ddim bod angen esgus i gael cacen.. ond os oes gynno ti fanana's duon dyma’r ateb perffaith i ti Cacennau Bach Banana a Caramel Cynhwysion 225g (8oz) o Flawd Plaen 1 ¼ llwy de o Bowdr Pobi ¼ llwy de o Soda Bicarbonate 2 Banana Addfed (dechrau mynd yn ddu) 115g (4oz) o Fenyn meddal neu Marjarin 115g (4oz) o Siwgr Caster ½ llwy de o ‘Vanilla Extract’ 2 Wŷ ½ tin o Garamel 115g (4oz) o Fenyn meddal, neu Marjarin 115g (4oz) Siwgr Eisin Llwy bwdin o Garamel Dull Cynhesa y popty i 1

Cyw Iâr A Llysiau Rhôst

Awydd swper hawdd a blasus? Dyma’r boi- Swper Cyw Iâr a Llysiau Rhôst 🍗🥕🥔🍅🍴 Cynhwysion 1 darn o Gyw Iâr 5 Taten bach 1 Moronen Hanner Pupur Coch Ychydig o Chorizo Hanner Nionyn Coch Hanner tin o Domatos Llwy bwdin o Siwgr Rhosmari Garlleg Dull Torra y tatws yn eu hanner a seleisa’r moron cyn eu rhoi men tin hefo halen, pupur, rhosmari, garlleg a oel. Rho’r tin yn y popty ar dymheredd o 220oC. Ar ôl tua 20 munud ychwanega’r cyw iâr ar ben y llysiau yn ogystal a’r chorizo

Ceirch Dros Nôs

Be ffordd gwell i ddathlu bwyd Cymru ar Ddydd Gwyl Dewi na iogwrt Llaeth y Llan a ceirch dros nôs banoffee?🥛🌼🍌🥄🥛🌼🍌🥄🥛🌼🍌 Cynhwysion 🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼 -1/2 cwpan o Geirch wedi rholio - 1/3 cwpan o Iogwrt Banoffee Llaeth y Llan - 1 llwy bwdin o Syryp Aur - 2/3 cwpan o Lefrith - 1 Banana wedi stwnshio Dull 1. Rho’r holl gynhwysion mewn powlen a’i adael dros nôs yn yr oergell. 2. Mwynha! Un syniad gweini blasus ydy ychwanegu banana, grawnfwyd, fwy o iogwrt banoffe

Chilli Tri Ffa

Paid a gneud y chilli ‘ma os oes gynno ti gynllunie i fynd ar ddêt neu mynd allan... ond fel arall cer amdani 😋 Chili Tri Ffa Cynwysion (digon i 4 neu’n hawdd i rewi heb yr wŷ) - Tin o Beans - Tin o Kidney Beans - Tin o Butter Beans - Tin o Tomatos wedi eu torri - Hanner pupur - 1 Nionyn Coch - Halen a Pupur - 1 llwy de o Cumin - 1 llwy de o Coriander - 3 Wŷ - Chydig o Gaws ar gyfer y top - Nachos o unrhyw fath Dull 1. Cynhesa y popty i 200oC. Mewn padell ffrio ffria nionyn

Troi a Ffrio.. Stir Fry

Awydd llysiau ar ôl penwythnos o kebabs? Troi a ffrio.. Stir Fry amdani! Stir Fry Eog Cynhwysion (Digon i 1) - 1 darn o Eog - 1 Nionyn y Gwanwyn.. (Spring Onion) - Llysiau Cymysg - Paced o saws Hoisin - Digon o Nŵdls ar gyfer un Dull 1. Rho’r Eog a’r nionyn y gwanwyn mewn parsel wedi ei greu o foil a’i roi yn y popty am 20 munud ar 200oC. 2. Ar ôl i’r 15 munud cynta basio ffria y llysiau cymysg mewn padell cyn ychwanegu yr eog. 3. Dilyna gyfarwyddiadau ar y paced nŵdls er mwy